The Fox by R. Williams Parry

One hundred yards from the top of the mountain, when the peal
Of the churches on the slopes were inviting us towards them,
And the unspent sun of glorious July
Inviting us towards the mountain – right there,
On an unknowing foot and quiet trot
His rare beauty wandered in front of us
We, without movement and without a breath
Were paralysed a moment, like a trinity of stones
We stood, when in the middle of an uncaring step
He too stood frozen in space, above
His one tentative foot the two steady flames
Of his eyes upon us. Then, without hurrying or panic
His red fur slid over the ridge;
It happened, it ended, like a shooting star.

above English translation by Rhodri Evans

Original Welsh poem:  Y Llwynog

Ganllath o gopa’r mynydd, pan oedd clych
Eglwysi’r llethrau’n gwahodd tua’r llan,
Ac annrheuliedig haul Gorffennaf gwych
Yn gwahodd tua’r mynydd, – yn y fan,
Ar ddiarwybod droed a distaw duth,
Llwybreiddiodd ei ryfeddod prin o’n blaen
Ninnau heb ysgog ac heb ynom chwyth
Barlyswyd ennyd; megis trindod faen
Y safem, pan ar ganol diofal gam
Syfrdan y safodd yntau, ac uwchlaw
Ei untroed oediog dwy sefydlog fflam
Ei lygaid arnom. Yna heb frys na braw
Llithrodd ei flewyn cringoch dros y grib;
Digwyddodd, darfu, megis seren wîb.

R. Williams Parry (1924)

Advertisements
Posted in Poetry. Tags: , , . Comments Off on The Fox by R. Williams Parry
%d bloggers like this: